Onderzoek opvolging bij familiebedrijven

Vanuit Remember wordt (in samenwerking met ProMissie) een onderzoek gedaan onder huidige eigenaren en opvolgers van familiebedrijven (bijv. vader-zoon). Bij het toetreden van familieleden tot het familiebedrijf en bij overdracht naar de volgende generatie ontstaan veelal problemen (Menezes & Pinho, 2011). In het evenwicht dat er op dat moment is, ontstaat een verstoring. Er moet iets van ruimte worden gedeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om werkplek, taken, relaties, beslissingsbevoegdheid, familieoverleg, inspraak bij belangrijke besluiten en bij benoemingen etc. De ‘oude’ generatie geeft taken soms te snel of juist veel te traag door naar de ‘nieuwe’ generatie (Colin & Colin, 2008). 

Bij overdracht van het familiebedrijf staan vaak zowel de toekomst van het bedrijf, alsook die van de familie op het spel. 

Er zijn ongetwijfeld meer factoren te onderzoeken welke van invloed zijn op het probleem, maar dit onderzoek richt zich vooral op de samenhang tussen ouder-kind relatie en het verloop van het overdrachtsproces. 

Doelstelling: Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de overdracht van een familiebedrijf van de huidige naar de volgende generatie en de rol die familiale verhoudingen daarbij spelen, door inzicht te geven in de samenhang van de ouder-kind relatie en het verloop van de bedrijfsoverdracht tussen betreffende ouders en kinderen. 

Klik HIER om deel te nemen aan het onderzoek. Het duurt ongeveer 10 minuten. Het is belangrijk dat zowel overdrager als opvolger beiden los van elkaar de vragenlijst invullen. 

Wat levert u dit op?

U krijgt na afloop van het onderzoek een rapport toegestuurd met aanbevelingen die een succesvolle overdracht van familiebedrijven kunnen bevorderen.

Het genoemde onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met ProMissie. 

 

 

Aanvullende gegevens