Essay: prioriteit voor hechting bij beslissingen over pleegkinderen

In het kader van een masterclass psychologie van sociaal gedrag werd een essay geschreven over hechting.

Het essay draait om deze stelling:

 

Hechting van (pleeg)kinderen moet een centraal thema zijn bij alle beslissingen die genomen worden omtrent hun plaatsing (uithuisplaatsing, bezoekregeling, doorplaatsing, terugplaatsing).

 

Lees hier het hele essay.