top of page

Hoe serieuzer je het neemt hoe beter het resultaat

Familiebedrijven
opvolgingsvragen

familybusiness4.png

In Nederland zijn er meer dan 250.000 familiebedrijven. Veel van die bedrijven worden van generatie op generatie overgedragen binnen dezelfde familie. Samenwerken als familieleden binnen hetzelfde bedrijf biedt prachtige kansen, maar kan ook heel complex worden. Met name rond overdrachtsvraagstukken is die complexiteit zichtbaar en voelbaar. Het gaat niet (slechts) om een bedrijf en vastgoed, maar het gaat vooral ook om relaties, dromen, missies, historie en nog veel meer moeilijk meetbare zaken.

agreehands.png

Vragen Vragen

Wat wordt er precies overgedragen? Als het om de bedrijfskundige en financiële kant van de zaak gaat werk ik veelal samen met de adviseurs van ProMissie. Zelf hou ik me vooral bezig met de relationele en familiale vraagstukken. Daarin komen vragen aan bod zoals: Welke invloed heeft de band tussen ouder(s) en (opvolgend) kind op het succesvol worden van de overdracht? Hoe kunnen familiebanden goed blijven (of weer goed worden). Wat gebeurt er tussen broers en zussen waarvan sommigen wél en anderen niet in het bedrijf gaan? 

Advies loont

Bedrijven die zich laten adviseren en begeleiden rond een overdracht naar de volgende generatie hebben een aanzienlijk grotere kans op een succesvolle overdracht.

In mijn advisering luister ik eerst goed naar alle betrokkenen. Uiteraard naar de opdrachtgever (vaak de huidige generatie), maar ik ga ook in gesprek met alle andere familieleden die op een of andere manier betrokken zijn bij het bedrijf of de overdracht. Juist die zogenaamde meerzijdige partijdigheid is een voorwaarde om rust te bewaren of te hervinden in de vaak dynamische familiale omgeving.

Door te investeren in relationele begeleiding kan de familie als geheel sterker komen te staan van generatie op generatie.

thumbsup.png
Ingesprek.png

Concreet

Begeleiding vindt altijd plaats op een wijze die past bij jullie en mijn mogelijkheden. Vaak kom ik bij klanten aan huis of (mits er privacy genoeg is) aan het bedrijf. Afhankelijk van de vraagstelling duurt een traject enkele weken tot maanden. Na een intensiever traject (bijv. 2 á 3 gesprekken per maand) ontstaat er niet zelden een jarenlange begeleidingsrelatie op verzoek van klant waarbij de begeleiding live, telefonisch of via bijv. whatsapp/e-mail plaatsvindt. 

Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Ik deel niets met anderen, tenzij dat uitdrukkelijk is besproken én akkoord is. De reden hiervan is dat ik geen boodschapper wordt tussen gezins- en familieleden en er voor iedereen moet kunnen blijven zijn.

Meer weten of jouw vraag past bij wat ik kan bieden? Neem contact op via onderstaande formulier óf via e-mail óf via Whatsapp. 

bottom of page