top of page

Privacy statement

Op deze pagina vind je alle informatie m.b.t. hoe we omgaan met bezoekers- en klant-gegevens. 

Stationery
Privacy Statement

 

Remember, geregistreerde naam voor Pontium Holding B.V. (hierna: Remember), gevestigd aan Symfonie 33, 3335bh, Zwijndrecht (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.remembertolive.nl

Symfonie 33, 3335bh, Zwijndrecht (NL)

M. van Bruggen is de Functionaris Gegevensbescherming van Remember. Hij/zij is te bereiken via privacy [apestaartje] remembertolive.nl

 

Even in gewone mensentaal

Ik ga om met gegevens van contacten en cliënten zoals je dat (vermoed ik) zou willen: vertrouwelijk en voorzichtig. Er wordt nooit iets gedeeld met anderen over welk gegeven ook maar. Dus je adres en telefoonnummer, maar ook de reden van overlijden van je opa en oma en allerlei andere feiten over jou worden nooit gedeeld, tenzij de Nederlandse wetgeving er toe dwingt of tenzij jij mij er expliciet toestemming voor geeft. Dat laatste gebeurt natuurlijk regelmatig als ik samen werk met andere adviseurs van dezelfde cliënt. Overigens deel ik dan niet zomaar alles, maar alleen datgene waarvoor expliciet akkoord is gegeven. Bijvoorbeeld een genogram.

Als je contact hebt gehad via de website ben ik niet geïnteresseerd in welke pagina’s jij precies wel/niet bekijkt, maar wordt dergelijke bezoekinformatie wél gebruikt om algemene statistieken te maken welke pagina’s veel bezocht worden en welke informatie mogelijk niet duidelijk is.

Als ik gesprekken voer met cliënten is het vanzelfsprekend dat dat vertrouwelijk is. Ik maak notities die digitaal worden opgeslagen. Dat gebeurt via diensten die volledig aan de AVG voldoen. Mijn laptop kan  natuurlijk gestolen worden, maar de harddisk is zodanig versleuteld dat het onmogelijk is gegevens te lezen zonder mijn toegangsgegevens.

Nou, boeit het je nog? Laat het me even weten, want dit soort teksten wordt volgens mij heel weinig gelezen.

Als je niet meer cliënt bent verwijder ik de gegevens na maximaal 8 jaar, maar als je het mij vraagt uiteraard direct. De reden van bewaren is dat het soms voorkomt dat een cliënt na een paar jaar weer advies vraagt en het fijn vindt als ik alles nog weet. Dat zou ik ook fijn vinden, maar mijn geheugen is niet zo goed dat ik de hele familie in 3 generaties nog ken (soms wel, maar…).

Cookies op de website accepteren betekent dat er niet meer gebeurt dan op ongeveer alle websites die je bezoekt: verzamelen van algemene gebruiksinformatie en akkoord voor de onvermijdelijke, maar o zo handige youtube links die ik kan gebruiken.

Vragen of commentaar of gewoon behoefte aan even hierover spreken? Altijd welkom op het mailadres marnix apestaartje remembertolive.nl  Dat typ ik zo raar omdat allerlei bots anders mij spam gaan sturen, maar mensen snappen wel hoe ze hier een mailadres van kunnen maken.

Hieronder volgt nog de meer officiële tekst, maar de strekking ken je dus al.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Remember verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Remember verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging

- seksuele leven

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar  

- Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Remember verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Informatie die u verstrekt te gebruiken in gesprekken en adviezen.

- Remember analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Remember bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet schrijft niet voor hoe lang het moet zijn, maar zegt dat je er over moet nadenken en duidelijk zijn. Ik bewaar gegevens maximaal 10 jaar. Als het eerder moet worden verwijderd doe ik dat uiteraard direct. Doel is altijd: t.b.v. evt. latere dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Remember verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Remember gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat geldt uiteraard alleen voor gegevens die u zelf hebt verstrekt. Mijn persoonlijke notities vallen hier niet onder. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Remember en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy [apestaartje] remembertolive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar normaliter binnen vier weken, op uw verzoek. Remember wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Remember neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy [apestaartje] remembertolive.nl

bottom of page