top of page

Familie + Bedrijf = ...

Familiebedrijven
relationele vragen

Conflictfamily.png

Familiebedrijf: een woord dat je snel hebt gezegd. Maar de twee woorden waar het uit is opgebouwd zijn beiden groot, belangrijk en soms ook complex. 

Als je als familie- of gezinsleden samen in een bedrijf werkt kom je elkaar in sommige gevallen 7 dagen per week tegen in allerlei verschillende situaties. De familiebanden kunnen heel helpend zijn om samen moeilijke omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd kunnen die banden ook als knellend worden ervaren als er relationeel of zakelijk spanningen of problemen ontstaan.

conflict.png

Wie wil wat?

Als er een conflict ontstaat waarbij familie en bedrijf een rol spelen is het goed om met een derde samen te spreken. Waarom? Als familie heb je loyaliteitsbanden van waaruit je 'automatisch' al zorgt voor elkaar. Die zorg is prachtig en krachtig, maar kan ook in de weg zitten als er een conflict is tussen de zorg voor je 'zelf' en de familie- en bedrijfsbanden. Mijn rol in gesprekken is vaak om die onderlinge zorg tijdelijk over te nemen waardoor er vrijer en opener gesproken kan worden. Ik ben daarin niet onpartijdig, maar 'meerzijdig partijdig'. Doel van het gesprek: zichtbaar maken wat ten diepste de drijfveren zijn waardoor ieder doet wat hij doet en waardoor er soms zoveel energie/spanning kon ontstaan. Vanuit die drijfveren kijken we wat er samen wél te bereiken is.

hebben wij een probleem?...

'Er mankeert me toch niks!' 'Ik ben toch niet gek?!' en allerlei varianten daarvan hoor ik regelmatig langskomen. Door allerlei oorzaken (spreek ik je graag verder over) is er in Nederland bij velen de beeldvorming ontstaan dat het een schande is, of dat je zwak bent als je hulp nodig hebt. Vrijwel al mijn cliënten zijn na het 1e gesprek af van die aarzeling. Een onderneemster vertelde me onlangs hoe ze nu zelf andere ondernemers probeert te overtuigen om over de drempel te stappen en hulp te accepteren.

'Hebben wij een probleem?!' is een begrijpelijke vraag. Het is ook vaak pijnlijk om te merken dat dromen en gewenste relaties lang niet altijd realiteit zijn. In plaats van naar problemen te kijken, help ik families om samen weer te hervinden waar de kracht in de familie en de familieleden ligt. Struikelstenen uit het verlenen worden niet vermeden, maar worden besproken om te zorgen dat ze deze en volgende generaties niet wéér zullen hinderen. Je investeert met gesprekken dus niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst van je familie.

familybusiness3.png
Ingesprek.png

voorbeelden

Een paar voorbeelden van situaties waarin ik binnen familiebedrijven een eindje mee op loop:

  • Twee broers (in maatschap) hebben een conflict omdat de ene broer de kinderen van de ander niet wil toelaten als stagiair. 

  • Een echtpaar dat beiden werkt in hun bedrijf heeft huwelijksproblemen die het samen werken bijna onmogelijk maken.

  • Vier kinderen werken in het bedrijf van hun ouders. Er ontstaan spanningen met hun ouders omdat die vinden dat ze te weinig tijd in het bedrijf stoppen.

  • Een man die het bedrijf van zijn vader en oom heeft overgenomen vraagt zich af of het verstandig is om zijn broer en zwager te vragen om ook in het bedrijf te komen werken.

  • Een vader en zoon krijgen juist ná een prettig verlopen overdracht aanvaringen over alledaagse zaken. De wederzijdse verwachtingen over elkaars rol ná de overdracht blijken tot spanning te leiden.

Lijkt jouw vraagstuk hierop? Stel je vraag of maak een telefonische afspraak om te kijken of jouw vraag en mijn mogelijkheden bij elkaar passen. Je kunt chatten (ook al ben ik niet altijd online), e-mailen, het formulier invullen of een whatsapp-bericht sturen.

Daag me maar uit! 

bottom of page