top of page
  • Foto van schrijverMarnix van Bruggen

Casus: Een adviseur met zijn klant helpen in korte sessies

Harro werkte als bedrijfsadviseur en coach nu 5 jaar voor het familiebedrijf. Men was erg tevreden over zijn rol. Zó tevreden, dat hij steeds vaker gevraagd werd om advies te komen geven.


Het bedrijf (om privacy redenen worden geen namen genoemd en zijn enkele aspecten waarmee de casus herkenbaar zou worden veranderd) was een MKB bedrijf in de metaalsector. Even wat kerngegevens:

  • 55 man personeel

  • Directeur eigenaar + MT van 3 man

  • Omzet: 8 miljoen, resultaat 200-400K per jaar

  • Aandelen in werkmaatschappij en vastgoed 100% bij DGA.

Harro werd door de DGA (Frits) gevraagd te adviseren in een netelige kwestie. Een van de MT leden bleek al een aantal maanden een relatie te hebben met de oudste dochter van Frits. De dochter (24 jaar) was vrijgezel en werkte bij een marketingbureau, maar had als wens om in het bedrijf van haar vader te komen werken. Dat was ook Frits' wens: om het bedrijf op termijn aan zijn kinderen (er is ook nog een zoon van 16) over te dragen.Frits zijn idee was om zijn dochter versneld in het bedrijf in te laten stromen in de sales en marketing afdeling, welke onder een ander MT lid valt dan waar zijn dochter een relatie mee is aangegaan. "Als hun relatie serieus is, wil ik ze volgend jaar de mogelijkheid bieden om zich in te kopen tegen een aantrekkelijke prijs. Wat vind jij Harro, is dit een goed plan zo?"


Het helpt om bedrijven door verschillende brillen te bekijken: de financiële (eigendoms) structuur, de organisatiestructuur en de familiale structuur.

Opvolging in een familiebedrijf is een complex onderwerp dat altijd maatwerk en advies-op-maat vereist. De continuïteit van het bedrijf is in het geding als er ondoordachte of ontwrichtende keuzes worden gemaakt.


Harro zat in zijn maag met de vraag. Op het eerste gezicht leek het hem niet zo'n vreemd plan, maar toen hij een dag later werd gebeld door een van de andere MT leden die hem in vertrouwen meedeelde dat hij zou opstappen als zijn MT-collega bij de 'familie van de baas' zou gaan horen. En na een gesprek met de dochter bekroop hem de vraag of zij niet iets te gemakkelijk dacht over het een-tweetje dat ze aan de keukentafel met haar vader kon maken én met haar nieuwe vriend. Ze gaf aan te ambiëren om op korte termijn een leidinggevende positie bij het bedrijf te hebben.


Hoe pakken we dit aan?

Mijn hulp aan Harro kon aanvankelijk op afstand en in een heel beperkt aantal uren. Ik hielp hem om de kluwen te ontwarren, gespreksagenda's op te stellen (met wie praten we waarover en onder welke spelregels) en te spiegelen op zijn bevindingen. Een ding werd al snel duidelijk: DGA Frits deed er goed aan niet te snel beslissingen te nemen die onomkeerbare gevolgen konden hebben. Zeker toen zijn dochter na enkele maanden een keer huilend aan haar moeder vertelde dat ze zich afvroeg of ze wel de ware gevonden had, kwam bij Frits ook de twijfel of hij er goed aan deed grote stappen te nemen.


Inhoudelijk behandel ik deze casus niet verder in deze blog, maar ik geef je aan hoe de methodiek hielp om orde op zaken te stellen in de beslisstructuur.


Na enige tijd werd steeds duidelijker dat er vier vragen lagen:

  1. Hoe functioneert het MT en welke ontwikkeling moeten DGA en MT doormaken naar een toekomstvaste structuur;

  2. Wat is de visie van Frits en zijn vrouw op deelname van hun kinderen. Met als deelvragen: Hoe en wanneer willen ze overdragen; Hoe om te gaan met de nog jonge zoon en zijn latere instapmogelijkheid (nog afgezien van zijn vrije keuze om daar vanaf te zien);

  3. Hoe kan de dochter werkervaring in het bedrijf opdoen zonder dat ze nog bestuurlijke zeggenschap heeft en ook niet 'vanwege de achternaam' aparte privileges krijgt?

  4. Hoe kan de relatie tussen het MT lid en de dochter van Frits open worden besproken qua gevolgen voor de werkrelatie(s)?

Ik help Harro met de voorbereidingen van gesprekken met het MT. Daarnaast ben ik met hem samen in gesprek gegaan met Frits en zijn vrouw. Daaruit is een losstaand aantal gesprekken tussen mij en Frits en zijn vrouw voortgekomen waarin we vertrouwelijk doorspreken over dromen, teleurstellingen, doelen en verlangens. De vertrouwelijkheid van die gesprekken maakt dat wanneer ik over een aantal weken/maanden weer uit beeld ben, Harro inhoudelijk geen grote familiegeheimen met zich meedraagt als hij de komende jaren nog als adviseur het bedrijf blijft bedienen.


Meer weten over samenwerken als adviseur met Remember? Neem eens contact op, dan kijken we hoe de Contextuele Benadering ook voor jouw werkwijze een waardevolle aanvulling is.

22 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page